featured image

Ieder mens wil gezien en erkend worden in zijn of haar waardigheid. Om daaraan bij te dragen slaan Museum of Humanity en COA Zaandam de handen ineen. Veel bewoners van het azc in
Zaandam hebben in hun vaderland een vak geleerd of beschikken over een mooi talent. Zo werkte de één jarenlang als dokter, terwijl de ander bijvoorbeeld briljant viool kan spelen. Voor veel men-
sen in Zaanstad is dat niet veel anders. Ook zij kunnen bijvoorbeeld werken als juf, automonteur of dol zijn op fotografie.
Om bewoners en nieuwkomers kennis met elkaar te laten maken, en om de waardigheid van bewoners te bekrachtigen, verbinden we een Zaankanter aan een bewoner van het azc. Concreet betekent dat dat we op zoek gaan naar 30 duo’s die iets gemeenschappelijks hebben. Dat kan een vak zijn, een hobby of passie, of een speciale vaardigheid. Wat het ook is, uiteindelijk zoeken we naar de meer universele verbindingen en is het een ontmoeting tussen twee gelijkwaardige en unieke personen. Wie zijn ze? Wat herkennen ze in elkaar? Wat zijn hun angsten en dromen? Zouden ze elkaars vrienden kunnen zijn?
In een buitenexpositie komen deze verhalen in woord en beeld tot leven.