featured image

Het 25-jarige jubileumjaar van Tengel wordt geopend met een feestelijke tentoonstelling in het Weefhuis.

In het eerste weekeinde, 26 en 27 januari, exposeren Tengelaars die veel hebben gedaan voor Tengel – bestuursleden en voormalig bestuursleden, mensen uit de atelierroutecommissie en andere prominente bijdragers aan het succes van Tengel.

Er zitten bekende namen bij zoals Alice Pool, Willem Moeselaar, Herman van het Hoff, Angele van den Tillaard, Marcel Fraii, Joanne Zegers, Philo Gregoire en Katrine van Klaveren.

In het tweede weekeinde nodigen deze deelnemers een andere kunstenaar uit om hun plaats in te nemen. Er kan zo een beeldende dialoog ontstaan tussen de eerste kunstenaar en zijn gast.