featured image

‘Nu verandert er langzaam iets’ is een visuele verbeelding van de hedendaagse coachings-en trainingscultuur. De film onderzoekt verschillende vormen van zelfontplooiing en cursussen voor groei en prestatieverbetering. Zonder hoofdpersonen, interviews of voice-overs observeert de fi lm therapiesessies met dieren, een les in geluk voor basisschoolkinderen, een training ‘omgaan met spanning en agressie’ e.v.a. Het is aan de kijker om te beslissen of deze mindfulnessprogramma’s en trainingen symbool staan voor iets groters. Waar komt deze zoektocht naar zelfverbetering vandaan?

Een film van Mint Film Office | Nederland, 2018, 106 minuten