featured image

De Brabantse schaapsherder Stijn struint met zijn kudde over de heidegronden en leeft een eerlijk, duurzaam bestaan met zijn vrouw en twee kinderen. De romanticus en idealist is een van de laatste traditionele schaapsherders, maar het leven van een hedendaagse herder is verre van eenvoudig. Koppig probeert Stijn zich staande te houden terwijl de heidegebieden steeds verder ingesloten worden tussen uitdijende vinex-wijken en industrieterreinen en het marktdenken ook zijn greep krijgt op het natuurbeheer.

Een film van Ton van Zantvoort | Nederland, 2018, 81 minuten

Begin maart zal Marijke Dirkson, eigenaar en herder van landschapsbeheer Rinnegom, aanwezig zijn bij een vertoning van Schapenheld en vertellen over de uitdagingen van haar werk.