featured image

Hans (Johannes) Kuyt (Zaandam 1944-1969) was graficus en tekenaar met een atelier aan het Westzijderveld. Hij studeerde cum laude af aan de Gerrit Rietveld academie en kreeg les van Gerrit de Jong (1905-1978). Hij overlijdt op de jonge leeftijd van 25 jaar.

Zijn schetsen en tekeningen zijn ets-matig van opzet. Je kan aan de tekeningen zien dat deze gemaakt zijn om te eindigen als ets. In de voorstellingen kan je vele figuren en beesten ontdekken. Ook vreemde wezens. In die zin is zijn werk een klein beetje te vergelijken met dat van Hans Kanters. Maar ook zeker de natuurlijke elementen van zijn leraar Gerrit de Jong zijn terug te vinden in zijn werk. Naast de voorgaande voorstellingen gebruikte hij ook beeld elementen uit zijn woonplaats Zaandam. Zo heeft hij etsen gemaakt van het Volkspark en van de plek waar zijn atelier stond: het Westzijderveld, waaronder Houtmeelfabriek ‘De Tijdgeest’. Ook zijn buurjongen Lucky vormde een bron van inspiratie.

In zijn etsen ontbreekt vaak kleur en ze zijn donker van tint. Doordat Hans beschikte over een grote pers heeft hij etsen op flink formaat geproduceerd. Hij liet zich echter niet beperken tot het formaat van de pers, dikwijls combineerde hij verschillende etsen tot één geheel. In zijn minutieuze wijze van etsen in combinatie met de grootte van de plaat zijn er ontzettend veel details in zijn werk aanwezig. Het best zou je de etsen met een loep moeten bestuderen.

In 1966 exposeert Hans samen met Klaas de Boer hun eerste gezamenlijke tentoonstelling: keramiek 66, in het voormalige kantoor van notaris Postma te Zaandam. In 1968 is er een tentoonstelling van Zaanse kunstenaars in het Sint Jansgasthuis 1563 te Hoorn met Adriaan Bosboom, Leo F. Poelmeyer, Peter Teeling, Jan Kees Vergouw, Jean Baptiste de Winter en Hans Kuyt.

Hans Kuyt maakte onderdeel uit van de jonge kunstenaarsclub ‘De Krater’. Die verder bestond uit Dick Eichenberger, Klaas de Boer en nog 3 leden. Foto links: in het atelier van Klaas de Boer in het Westzijderveld. Foto rechts: In het atelier van Hans met Thijs Tolk en Louis Paul, poserend achter ‘Het Veulen’. Een beeld van Louis Paul dat in 2001 geplaatst is in het Koogerpark in Koog aan de Zaan.