featured image

In deze cursus gaan kinderen 10 weken zelf proefjes doen en samen onderzoeken uitvoeren in het Hemlab. Zo ontdekken de kinderen de wereld van chemie, natuurkunde en wetenschap. Alle zintuigen wordt gebruikt, als het maar veilig gebeurt.